COPYRIGHT © 2015 SCOALA KINDERSTAR | INFO@SCOALAKINDERSTAR.RO | DESIGN BY Catalyn_21

Conținuturile programelor școlare pe baza cărora se planifică activitatea din Școala Primara KINDERSTAR sunt avizate de Ministerul Educației Naționale și sunt abordate într-o manieră modernă, prin tehnici de predare creative, inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace didactice la standarde internaționale.

 SCOALA PRIMARA KINDERSTAR își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile din Curriculumul Național (programa romănească ).

 Folosind manuale și instrumente de predare avizate, metode de evaluare a elevilor recunoscute, elevii noștri fac parte din sistemul românesc de învățământ și pot urma studiile în orice instituție de învățământ acreditată țn Romania.

 ȘCOALA PRIMARĂ KINDERSTAR aplică curricumul extins –numărul maxim de ore din planul cadru de învățământ la disciplinele de bază: limba română si matematică, cât și la alte discipline care se dovedesc a fi de interes pentru copii.

Aplicam programa românească prin metode eficiente de predare-învăţare-evaluare, utilizând un diversificat material didactic, și folosind:

Abordare transdisciplinară

Interdisciplinaritate și pluridisciplinaritate

Învăţarea centrată pe elev

Învăţare prin experienţe

Această abordare oferă elevilor SCOLII PRIMARE KINDERSTAR oportunitatea de a asimila mai uşor materia, învăţând cu plăcere și interes. Oferte Educationale:

OFERTA EDUCATIONALA  2018-2019

OFERTA EDUCATIONALA KINDERSTAR NIVEL PRIMAR 2019-2020

a) Discipline din CURRICULUM NAȚIONAL, conform PLANULUI CADRU
CURRICULUM

b)ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE -incluse in taxa


II. Între orele 16:00- 18:00, se desfășoară CLUBURILE cu taxa: